Zile în care se fac și când nu se fac pomeniri pentru cei adormiți în Domnul

Zile în care se fac și când nu se fac pomeniri pentru cei adormiți în Domnul

Atât de adânc este înrădăcinat între credincioși cultul morților, prin rânduiala respectării soroacelor și termenelor tradiționale pentru pomenirea individuală a morților, la care se adaugă, în unele locuri și altele în afară de cele menționate în cărțile de cult, încât este necesară respectarea rânduielii liturgice din partea credincioșilor, precum și anumite pogorăminte din partea Bisericii, acolo unde sunt datini înrădăcinate sau unde evenimentul este cerut de împrejurări importante.

Este necesară, așadar respectarea rânduielilor bisericești și, acolo unde este cazul, împlinirea unei lucrări pedagogice în așa fel încât să nu producă mâhniri sau comentarii, iar rânduiala liturgică să fie ziditoare pentru cei ce sunt de față și cu folos pentru cei pentru care se face pomenirea. Având în fața ochilor minții Icoana șederii cu Trupul a Domnului Hristos în mormânt, moartea creștinilor este plină de nădejde și o urmare a lui Hristos căci: „din moarte la viață și de la pământ la cer Hristos, Dumnezeu ne-a trecut pe noi”.

Ziua săptămânală stabilită, pe baza învățăturii Sfintei Scripturi și a Tradiției Bisericii, pentru pomenirea morților și a tuturor sfinților martiri este ziua de Sâmbătă, ea este o imitare a Sâmbetei celei Mari.

Sâmbăta este așadar ziua indicată, în timpul unui an liturgic, comemorării / pomenirii celor adormiți și această zi, nu diferă cu nimic față de zilele de pomenire generală ce precedă Duminica lăsatului sec de carne sau Pogorârea Duhului Sfânt – Cincizecimea.

Aceste zile sunt solemne și consacrate “tuturor părinților și fraților creștini ortodocși, adormiți de la începutul veacurilor ()de la Adam până astăzi)”.

De aceea găsim, în rânduiala acestor slujbe consacrate tuturor celor adormiți din veac, cel puțin un tropar, din odele canonului, care amintește de Învierea de obște și de Judecată, arătându-se o legătură liturgică cu duminica următoare. (Utrenia Sâmbetei Lăsatului sec de carne sau Utrenia Sâmbetei Cincizecimii).

Preocuparea de a îmbrățișa în liturghie și rugăciune pe toți cei morți reprezintă purtarea de grijă a Bisericii față de cei adormiți, recapitulând printr-o „memorie liturgică” pe toți morții cei din veac.

Universitatea de care vorbim, în care Biserica îi cuprinde în rugăciune pe “toți cei adormiți din neamurile noastre strămoși, moși...”, îi cuprinde doar pe ortodocși creștini pentru că rugăciunea liturgică ne amintește de “unitatea credinței” și de credința în care “mărturisim într-un gând” pe Hristos cel mort și înviat.

Nu putem pomeni în rugăciunile Bisericii pe păgâni sau pe cei de altă credință / eretici, nici la Dumnezeiasca Liturghie nici în rânduiala parastasului; nu arătăm prin această excludere absența iubirii, ci mărturisim doar că Hristos Domnul, care a biruit moartea prin Moartea și Învierea Sa; pe El îl chemăm și îl așteptăm să odihnească sufletele în împărăția Sa cea Veșnică.

„Aștept Învierea morților și viața veacului ce va să fie”, iar pentru ceilalți frați, de altă credință, este potrivită și indicată doar rugăciunea particulară.

Grija pentru împlinirea soroacelor de pomenire rânduite de Biserică și iubirea față de sufletele celor dragi, îi fac pe credincioși bisericilor, mai ales în orașe, să facă pomeniri / parastase și în zilele de sărbătoare, duminica precum și în zilele de pomenire ale unor sfinți cu doxologie mare, în amintirea persoanelor care au purtat numele sfântului.

Zilele de pomenire a morților: Sâmbăta sau celelalte zile de pomenire generală (Morșii de vară, Moșii de iarna etc.) sunt zile marcate de întristare, de lacrimi, de doliu, de zbucium sufletesc și nu se potrivesc cu zilele de prăznuire a unui sfânt, a unei perioade speciale din timpul anului bisericesc sau la Praznicele Împărătești, de aceea ele nu rezonează cu atmosfera de sărbătoare, cu dezlegările și agapele întâlnite la aceste sărbători pline de lumină și de bucurie.

Și chiar dacă moartea reprezintă pentru creștini un somn, o trecere sau mutare de la cele vremelnice către cele veșnice un moment “pascal”, rugăciunea pentru defuncți la slujba înmormântării sau sâmbăta, când se fac pomeniri, reprezintă o meditație profundă asupra firii omenești supusă morții și asupra deșertăciunilor lumii acesteia de către cei prezenți precum și un sprijin și folos duhovnicesc pentru sufletul plecat în lumea veșniciei.

„Hristos a înviat, dezlegând din legături pe Adam cel întâi zidit și sfărâmând tăria iadului. Îndrăzniți dar, toți morții, că s-a omorât moartea, s-a prădat și iadul împreună cu ea și a luat împărăția Hristos, Cel ce S-a răstignit și a înviat. Acesta ne-a dăruit nouă nestatornicia trupului; Acesta ne va scula și pe noi și ne va dărui învierea, și de slava aceea va învrednicii cu veselie pe toți câți cu credință neabătută au crezut într-unul cu căldură” (Sâmbăta lăsatului sec de carne, Utrenie, lauda a 4-a).

„Gândul la moarte avându-l, nemurire îmi este” (Sfântul Antonie cel Mare).

Între acestea două zile (zilele de pomenire și zilele de sărbătoare) au întâietate „praznicele Domnului”, „zilele de sărbătoare”.

Se știe prea bine, de către credincioșii Bisericii, că preotul aproape în fiecare săptămână face pomenire pentru cei morți și la fiecare dumnezeiască liturghie face pomeniri la Proscomidie și pentru cei vii și pentru cei adormiți.

Această rânduială aduce multă mângâiere și mult folos și pentru „cei ce au adus aceste daruri și pentru cei ce s-au adus, vii și adormiți”, de aceea nu poate rămâne nimeni nepomenit, decât dacă se neglijează acest lucru.

La catedralele chiriarhale, la mănăstiri și la unele biserici din zona orașelor pomenirile se pot face zilnic, sub forma Litiei mici (parastas pe scurt) fie după rugăciunea Amvonului sau la sfârșitul dumnezeieștii liturghii, după otpust, purtând numele de Trisaghion sau Panihida Mică.

Acolo unde este posibil, Litia mică pentru morți se poate face în toate zilele de peste an și seara, după sfârșitul Vecerniei sau dimineața în zilele obișnuite după Sfârșitul Utreniei.

 

Zile și perioade din timpul anului bisericesc în care nu se săvârșesc parastase:

 

  • Conform rânduielilor tipiconale, în Duminici, la Praznicele Împărătești, la înainte – prăznuire și după prăznuire, când se odovăiește praznicul, nu se fac parastase.
  • Tot în Tipicon se arată că în perioada de la 20 decembrie, de când se serbează înainteprăznuirea Nașterii Domnului, până la 7 ianuarie (Sf. Ioan Botezătorul) nu se fac parastase.

Bucuria și atmosfera de prăznuire duhovnicească a celor două praznice mari din această perioadă (Nașterea Domnului și Boboteaza) nu se potrivesc cu doliul, întristarea și atmosfera sobră specifice parastaselor săvârșite pentru cei morți.

  • De asemenea de la Sâmbăta lui Lazăr până la Duminica Tomii nu se oficiază parastase pentru că în Săptămâna Mare prăznuim Patimile și Moartea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iar în Săptămâna Luminată bucuria pentru Învierea Domnului este atât de mare încât nu trebuie umbrită de supărarea și jalea prezente la pomenirile celor adormiți.
  • În Duminici nu se fac parastase fiindcă este ziua Învierii Domnului – zi de bucurie, de sărbătoare, de slăvire a lui Dumnezeu. De aceea nu găsim în Evanghelistar Evanghelie pentru morți și nici pericopă Apostolică, cum găsim în celelalte zile ale săptămânii, de luni până sâmbătă.

 

Zilele de pomenire a morților cu rânduială specială, generalizate în Biserică sunt cinci:

  • Sâmbăta – ajunul înfricoșatei judecăți (moșii de iarnă)
  • Sâmbetele a doua, a treia, a patra din Postul Mare
  • Sâmbăta din ajunul praznicului Rusaliilor (moșii de vară)

 

  • Prin analogie, zilele acestea generalizate în tradiția tuturor Bisericilor ortodoxe, în unele părți din ortodoxia românească, mai ales în Moldova și Bucovina, sunt în uz anumite sâmbete, în care se fac pomeniri de obște, dar nu sunt consemnate în cărțile de cult și nu au aceeași zi de serbare, ele sunt cunoscute în popor ca „Moșii de toamnă”.

 

  • Pietatea românească se manifestă și în alte zile, în afară de sâmbătă, atunci când este vorba de pomenirea morților și sunt îndreptate rugăciuni pentru toți eroii neamului, căzuți pe câmpurile de luptă.

În joia Înălțării Domnului se fac aceste pomeniri pentru ca sufletele lor să se înalțe  împreună cu Domnul Hristos, întru slavă (Ziua Eroilor).

 

  • În Biserica Rusiei și prin ea în Bucovina și Moldova în ziua de Schimbarea la Față a Domnului, Biserica se roagă ca și cei morți să se bucure de lumina taborică, iar după Paști (Moșii de Paști) pomenire ce poartă denumirea de Paștile Blajinilor, în care Biserica se roagă ca Domnul Hristos să dezlege din legăturile iadului pe toți morții cei din veac, ierte de păcatele săvârșite în viață și să se bucure de Slăvita Înviere a Domnului.

În restul anului se pot face Parastase în toate zilele de peste săptămână, afară de perioada Postului Mare când se poate săvârși pentru morți Litia mică de luni până vineri.

Pogorământul pe care îl face Biserica, atunci când sunt cerute de împrejurări pomeniri pentru cei adormiți (anumite zile de Praznic, hramul bisericii sau duminica), cu ca temei evlavia credincioșilor, tradiția înrădăcinată, râvna pentru împlinirea celor cuvenite în popor și uneori și insistența anumitor credincioși, care se folosesc de tradiții îndatinate sau care justifică imposibilitatea pomenirii în alte zile.

Trebuie să știm că se fac pomeniri pentru cei morți, indiferent în ce perioadă ar fi, atunci când cineva trece la cele veșnice și, din practică observăm, că majoritatea credincioșilor atunci când vor să săvârșească pomenire/parastas pentru cineva, înainte de orice, se consultă cu preotul bisericii și hotărăsc împreună ziua de pomenire.

Sus